Brok

Flere brok typer anbefales af dansk hernidatabase opereret i lokalbedøvelse som er den bedøveform som efterlader færrest komplikationer. Alle operationer indberettes til dansk hernie database under sundhedstyrelsen mhp kavlitetssikring. Ved første konsultation laves jounal og der vejledes om det rette valg af operations metode i dit tilfælde.

klik på nedstående links for yderligere information og printbare patientvejledninger:

Lyskebrok PDF

Navlebrok PDF

Linea Alba  brok PDF

Bahir Hadi 2012

© Bahir Hadi 2012